Ruamahanga River 1

Akura

Comprising of these Hapu

Ngati Te Hau Ngati Te Whaiwhenua Ngati Te Ahuahu Ngati Ruawahine
Ngati Matangiuru Ngati Kaingaahi Ngati Ruawahia Ngati Mopuna
Ngati Kahungunu Ngati Ira Ngati Matangihia Ngati Te Tohinga
Ngati Kaiparuparu Ngati Moe Ngati Te Wheke Ngati Matehou
Ngati Te Hina Ngati Tahuahi Ngati Kahukuraawhitia Ngati Tamahau
Ngati Te Aomataura Ngati Maahu Ngati Te Hauaitu Ngati Rakaiwhakairi
Ngati Puha Ngati Hinekorako Ngati Tuhakeke Ngati Kirikohatu
Ngati Te Aomatarahi Ngati Hinetearorangi Ngati Kahukuranui Ngati Tutawake
Ngati Tahu Ngati Rongomaiaia Ngati Hinepare Ngati Te Ao
Ngati Taitama Ngati Tunuiarangi Ngati Tangatakau Ngati Mariunga
Ngati Te Whiunga Ngati Pohatu Ngati Takoto Ngati Te Noti
Ngati Kaiwahie Ngati Wananga Ngati Te Whatui Ngati Horohanga
Ngati Puta Ngati Hinetea Ngati Komuka Ngati Te Umuiti
Ngati Te Rore Ngati Raukau Ngati Hineararangi Ngati Te Kari
Ngati Raetea Ngati Marere Ngati Te Kai Ngati Hikawera
Ngati Parera Ngati Hinerangi Ngati Tamaiwhakakitea

Whenua
Tauwharenikau 4 (Moroa), Manawatu, Opaki Waipoua, Tupapakurua, Makoura, Kohangawariwari, Taratahi, Hikawera, Karamu, Manaia, Tararua, Tirohanga, Akura, Makirikiri, Te Para, Taumata o Tiaki, Kuripuni, Paerau;me, Kaikokirikiri.

Awa
Ruamahanga River, Waiohine River, Waingawa (Awangawanga), Waipoua, Makoura Stream (Wakamoekau, Makakaweka); me, Kuripuni.

And whose geographical area of interest is:

Te Rongomahina mau ana ki Mangatakoto mau ana ki Whakarongorongo mau ana ki te awa o Tutahuna ki Piripiri ki Mamaukarua, mau ana ki Waipoua ki Piripiri ki Ruapautihi mau ana ki Kaitamarote ki Mahikiekie ki te ngutu o Mangatakoto mau ana ki Te Papa o te Kohatu ki Te Huru o te Koromiko ki Marapu ki Kapupo ki te Manga a Te Wakarihi ki te Awa o Tawhiti Waingawa mau ana ki roto ki Waipoua ki te rohe Pihopa o Aotearoa (Rongo Parahirahi) mau ana ki Wharerua ki te rua o Takiwhenua mau ana ki Mopuna ki te rohe o Akura ki Waingawa ka whati i runga i te rohe o Wiremu Kingi i araitia te rohe o Te Manihera mau ana ki Rangitakaiwaho me Piripiri ka hoki ki Rongomahina.